Jahnsen F, Hjelmesæth J, Otterstad JE (1993)
nDiagnostikk og behandling av hjerteinfarkt og hjertestans
n (2. utg.), 34 s.
nBIBSYS 931608015